Zápis ze 5. mimořádného jednání zastupitelstva MOb Poruba konaného 30.6.2011

30.06.2011 12:06

Mimořádné jednání zastupitelstva bylo projednáno za účelem projednání jediného bodu - podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Revitalizace významných krajiných prvků - parků v Ostravě-Porubě" z důvodu, že do 15. 7. 2011 je nutno podat tuto přihlášku.

V diskuzi vystoupil Ing. Matuška, který pochválil, že se revitalizace věnuje pěti lokalitám v MO. Měl dotaz, zda v souvislosti s revitalizací bude pamatováno i na vylepšení ostatních zón klidu - lavičky, cestičky, schodiště. Ing. Mihálik prohlásil, že to pracují v dlouhodobém horizontu na zlepšení zeleně obecně, co se týká mobiliáře, což jsou dětská pískoviště, jednotlivé hrací prvky spolupracujeme s firmou tzv. Tomovy parky, to je certifikovaná firma, která dodává speciální mobiliář pro dětská hřiště. II v letošním rocena to máme vyčleněno cca 1. mil. Kč. Další pokračování závisí na množství vyčleněných financí pro tento účel.

S. Havel podotknul, že se jedná o významné krajinné prvky, měl by nastaven zvláštní režim, aby nedocházelo k tomu, že parky budou devastovat bezdomovci a další nepřizpůsobiví občané.

Zastupitelstvo pak schválilo předložený návrh všemi přítomnými hlasy.