Zaznělo před dvaceti léty.

05.03.2019 17:46

Vážení spoluobčané.

Sešli jsme se dnes v pravdě historický den,V den kdy naše maličká zemička uprostřed Evropy,zmítána ekonomickou krizí a vysokou nezaměstnaností,vyvolanou zaručenými experimenty Václava Klause,završuje své úsilí vstupu do NATO.

Dvanáctý březen 1999 se nesmazatelně zapíše do paměti občanů stejně jako se zapsal patnáctý březen 1939.Opět budou na světových frontách umírat naši spoluobčané,naši mladí lidé,děti našich matek,vnukové našich babiček a dědů.Budou prý umírat v boji za ten nejlepší demokratický režim světa,režim americký.Ten režim,jež má na svědomí životy milionů indiánských domorodých obyvatel,utrpení nespočet černošského obyvatelstva zavlečeného proti své vůli do USA.Režim,jež svojí expanzní politikoudnes určuje celému světu jak se má chovat,jak má žít.

Vše co americké není,protidemokratické jest.Tisíce dobře vycvičených a placených agentů zpravodajských služeb usilovně vypracovávají strategické plány přeměny světa k obrazu svému.Cíl je jasný.Mocenské ovládnutí světa.Jaká to podoba s Čapkovým románem Krakatit.

Jak fanatické bylo jednání našich mocných při likvidaci Varšavské smlouvy,tak podobného chování se lze dopátrati dnes.Jaká to proměna pana prezidenta,který kdys usiloval o Evropu mírotvornou,žijící v míru,lásce a přátelství,který na Ústavu ve prospěch občana nedal sáhnout dnes požaduje urychlenou změnu v Ústavě ve prospěch válečných expanzí a dokonce účasti ve válečných konfliktech kdekoli ve světě nepodmiňovat schvalovacím procedurám.Kcyž schvalovat tak až po boji míní hlava státu.

Velmi dobře si vážení spoluobčané pamatují s jakým nadšením jsme si představovali Evropu bez vojenských paktů,Evropu žijící v míru a přátelství.Konečně jsme mohli obrovské finanční prostředky vynakládat na užitečnější a hlavně lidem prospěšnější věci než jsou děla,tanky,letadla či atomové bomby.

Dnes je mnohým z nás jasné kam byla zaměřena ona „sametová revoluce“,komu a v čí prospěch mělo sloužit obrovské národní bohatství zbudované pílí a obětavostí občanů této země.

Dnes snad je nad slunce jasné proč muselo být v tak krátké době zlikvidováno naše prosperující zemědělství,z velké části utlumen průmysl,v problémech se zmítá zdravotnictví a školství se dnes asi za Nepál ne příčinou řadových kantorů,ale mocipánů dostalo.

Proč dnes,kdy téměř na nic nejsou peníze,kdy s problémy se potýkají i ti,kteří měli tvořit zdravé podnikatelské jádro, musíme vynakládat nemalé prostředky na válečné choutky našich mocných.

Proč nikomu nevadí malá či žádná bojeschopnost naší armády při zařazení do válečného uskupení ,ale do hospodářských struktur nejsme stále dost dobře připraveni.Asi to o něčem svědčí.Ne my,ale naše území je potřeba.

Dnes 12,března se naše republika začleňuje do válečného paktu NATO.Do paktu jehož členy jsou země,které sprostě bombardují území svrchované země jen proto,že se jim nelíbí jejich společenské zřízení.Země,které se bohužel i s naší účastí připravují bombardovat svrchovaný a svobodný stát pouze proto že nechce přistoupit na pro něj diskriminující podmínky.

V NATO je také Turecko,které po léta vede vyhlazovací politiku vůči kurdskému obyvatelstvu a to dokonce na území jiného státu.

Řešení,podotýkám demokratických se dostalo Cihle,Nikaragui,Kolumbii,Grenadě a jinde.

Tato fakta si připomeňme vážení spoluobčané v den,kdy ve státě Missouri,v městě zvaném“Nezávislost“ bude splacena část výloh vynakládaných dlouhá léta na ty,kteří dnes usilovně propagují demokracii a při tom o ni nechtějí ani slyšet.O morálce ani nemluvě.

Pokud by vstup do amerického válečného paktu byl správný a pro naše občany veskrze přínosem,již dávno by většina z nás byla o správnosti přesvědčena a svobodně by třeba v referendu vyjádřila svoji vůli.Již dávno by se vedly plodné diskuse na všechna  pro a proti,Ničeho takového jsme se nedočkali.Pouze plané a neplodné vymívání mozků většinou sdělovacími prostředky bez pádných argumentů.Jaká to podoba s dobami dávnými.Nemusím diskutovat,není-li oponent.Oponent není,je-li zlikvidován.Totalita není socialismus.Totalita je každý společenský řád jakýmkoliv způsobem zabraňující svobodné diskusi.

Celý problém šíření Severoatlantického paktu na východ bude asi někde jinde než si my prostí dovedeme připustit.

Pravdě blízký bude asi titulek v Haló novinách cituji:Pakt Nato ztratil svůj smysl,a tak ho nyní hledá v expanzi.

Mnoho slov bylo vyřčeno,mnoho analýz napsáno o nevýhodnosti právě uzavírané smlouvy komunistickými poslanci na půdě Parlamentu i mimo něj.Bohužel vše marné. Propaganda v podobě českých médií v zahraničních rukách byla silnější.

Opět se rozhoduje o nás,bez nás.