Ze stínové vlády KSČM – nejen o důchodové reformě

25.03.2011 22:25

 

Prvním bodem jednání byla informace o stavu příprav vládní reformy důchodového systému, předkládaná Miroslavem Opálkou.

Jeho materiál mapuje vývoj systému pojištění u nás, s důrazem na dopady jednotlivých reformních kroků realizovaných od r. 1990. V hodnotící části zdůrazňuje, že je znovu pravicí veden zápas o potlačení plošného solidárního národního pojištění a zavedení jakési formy stavovského pojištění. Již nyní existují zvláštní důchodové kategorie (příslušníci ozbrojených sil a OSVČ), ale zavedením stropů na odvody se navíc zvýhodňuje skupina občanů s vyššími příjmy. Tato skupina bude zavedením pojištění v soukromých fondech zvýhodněna ještě více. M. Opálka shrnul, které faktory oslabují průběžný, státem garantovaný pilíř. Některé z těchto faktorů vytvořily de facto uměle polistopadové vlády samy. Jde např. o neplacení státu za náhradní dobu pojištění (studium, nemocenská, rodičovská, nezaměstnanost apod.), o propojení důchodového účtu s důchody příslušníků ozbrojených složek, zavedení stropů na odvody pro občany s vysokými příjmy, řešení nezaměstnanosti předčasnými důchody, rozšíření švarcsystému atd. Vlády rovněž nesly a nesou odpovědnost za to, jak zajišťují podmínky pro hospodářský rozvoj a jak zajišťují výběr pojištění. KSČM má propočítány potřebné parametrické změny současného systému, tak aby dostatečně reagovaly na demografický vývoj, aniž by bylo nutné ustupovat od průběžného důchodového systému, který je nejvíce solidární a občanům poskytuje největší jistotu.

V. Filip hovořil o taktice poslaneckého klubu vůči aktuálním krokům Nečasovy vlády, které snižují životní úroveň občanů. Připomněl nejvhodnější témata pro další práci KSČM ve sněmovně s tím, že řadu z nich má již poslanecký klub prakticky připravenu i ve formě návrhu zákona. Zdůraznil, že snaha vládní koalice zabránit diskusi i vzájemné hádky stran koalice ve sněmovně budou lidem stále více vadit. Klub musí také zintenzivnit přípravu interpelací, aby - navzdory případům jejich úmyslného zadržování na některých ministerstvech - jich bylo na pořad jednání připraveno co nejvíce. Připomněl, že je nutné již nyní začít připravovat návrhy na změnu přístupu k tvorbě státního rozpočtu. Požádal členy stínové vlády o širší prezentaci jejich odborných stanovisek v médiích. O nutnosti aktivního přístupu k interpelacím, a to nejen u členů stínové vlády, ale všech poslanců KSČM, hovořil i Pavel Kováčik.

Stínová vláda jednala také o složité situaci v arabských zemích Maghrebu a Blízkého východu. Odmítavé stanovisko KSČM k válce proti Libyi je jasné. KSČM rovněž vyslovila solidaritu s těmi arabskými povstalci, kteří se vzepřeli zkorumpovaným feudálním elitám. Povstání má národní a sociální charakter, ale do značné míry i náboženské rysy. Jeho přelévání z jedné arabské země do druhé, bez ohledu na kolonialisty uměle narýsované hranice, a s tím související projevy panarabských tendencí vyvolávají obavy u politiků Washingtonu i Bruselu. Záleží však na tom, jaké vůdčí síly z těchto povstání vzejdou a zda nebude současného vývoje pod záminkou pomoci využito např. k posílení nekoloniálního vykořisťování zemí arabského světa.

25. 3. 2011Věra Žežulková

převzato z Haló novin

Diskusní téma: Ze stínové vlády KSČM – nejen o důchodové reformě

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek