ZNALOST DĚJIN K ZAMYŠLENÍ I POUČENÍ

29.04.2018 10:21

Budeme-li rozborovat výročí osvobození ČSR a města Ostravy musíme si uvědomit aspoň trochu rozsah II. světové války od 1. září 1939 až do 2. září 1945. Kapitulace Německa vstoupila v platnost 9. května 1945. 30. dubna osvobodily jednotky 4. ukrajinského frontu Ostravu. 5. května vypuklo povstání v Praze a 9. května 1. ukrajinský front osvobodil Prahu.

    II. světová válka byla nekrvavější a nejničivější válkou v dějinách lidstva.

Zúčastnilo se jí 61 států s účasti čtyř pětin obyvatelstva světa. Válečné operace postihly 40 států s rozsahem větším než pět krát proti I. světové válce. Do vojenské služby bylo povoláno asi 110 milionů lidí (o 40 milionů více než v letech 1914-1918), o desítkách milionů lidí co museli opustit své domovy, evakuacemi, pracovní nasazení v jiné zemi nebo přesídlení.

    Počet obětí, kterých vzpomínáme, byl strašný. Jen SSSR ztratil přes 20 milionů (dětí, civilních obyvatel, oběti v nacistických táborech). Například Polsko 5 až 6 milionů, Jugoslávie cca 1,7 milionů lidí. USA a Anglie každá kolem 400 000 lidí atd. Celkový odhad je asi 50-60 milionů lidí, což je asi 5x více než v I. světové válce. Více než 10 milionů zahynulo v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech. Fašističtí útočníci, zejména němečtí nacisté začali systematicky vyhlazovat celé rasové či národnostní skupiny, prováděli genocidu židovského obyvatelstva, cikánů a plánovali fyzickou likvidaci řady národů střední a východní Evropy. Začala zde vyrůstat skupina nadlidí ovládající půl světa, Itálii a Japonsko nevyjímaje k nim patřilo. Největší sílou boje a strádání nesl Sovětský svaz. Se Stalinovým jménem a víru v něho umírali lidé v bojích i vytváření podmínek ve vítězství „Ani krok zpět“ tak zněla výzva Stalina z Moskvy. Hmotné škody války nelze ani pořádně vyčíslit. Dosahovaly astronomické částky asi čtyř trilionů dolarů, škody duchovní a morální taktéž nelze ani vyčíslit.

    U příležitosti 73. výročí osvobození ČSR a města Ostravy vzdáváme hold poděkování a lásku všem co položili své životy za to, aby byl likvidován světový fašismus a nebylo třeba použít atomových zbraní pro řešení problémových otázek mezi národy, jednu studenou válku nahrazovat novou. Stejné poděkování patří i všem občanům, kteří svým dílem přispěli k tomuto vítězství.

Lidstvo chce žít v míru, pracovat, bydlet, vychovávat nové generace. Několika slovy slušně žít. To by si měli uvědomit starší i nové generace vedoucích představitelů a pro to vytvářet ty nejlepší podmínky. To platí pro všechny politické strany a hnutí, Komunistickou stranu Čech a Moravy nevyjímaje.

    Všichni mluví o demokracii, svobodě, lidských právech a skoro každý si to vysvětluje po svém.

Kde zůstali hesla: „Čelem k masám“, „Buduj, vlast-posílíš mír“, „Dělník za rolníka-rolník za dělníka“, „Dvouleté a pětileté plány rozvoje společnosti“. Budování materiální a technické základny pro příští období (doly-OKD, železárny Vítkovice, NHKG, hutní montáže, velké a malé stavebnictví) a řada dalších. Ostrava ocelové srdce republiky, dnes vytunelované peníze v osobním vlastnictví v zahraničí atd.  Není lehké žít v kapitalismu a používat prostředky působící v socialismu i k tomu zamyšlení slouží význam výročí roku 2018.                       

Fák Vladislav