Zpráva ze zářijového zasedání ÚV

04.10.2017 11:39

Osmé zasedání ÚV mělo na programu jak organizační a hospodářské záležitosti tak i materiály politické povahy. K těm prvním patřilo zejména vyhodnocení hospodaření strany za první pololetí či informace o plnění úkolů v souvislosti s probíhající volební kampaní. Mezi materiály politické povahy pak lze zařadit zejména „Návrh postupu KSČM pro volbu prezidenta“ či „Návrh nosných témat pro volby 2017“ .

Pokud jde o hospodaření strany, tak v prvním pololetí KSČM hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši necelých 5 mil. Kč. K vyhodnocení hospodaření byla předložena i zpráva Ústřední revizní komise, která doporučila předložené hospodaření schválit, k čemuž také došlo. Jen připomenu, že hlavní objem výdajů čeká stranu letos právě v druhém pololetí, kdy probíhá volební kampaň.

Významným a velmi diskutovaným materiálem byl „Návrh postupu KSČM pro volbu prezidenta“. Mezi vystupujícími členy nebyla shoda, zda stavět vlastního komunistického kandidáta či nikoliv. Někteří velmi silně volali po tom, aby k postavení kandidáta došlo a vyzdvihovali zejména možnost prezentovat program stany ve veřejných debatách

Jiní hovořili v tomtéž duchu, ale dospěli k tomu, že je již pozdě a že KSČM měla nominovat kandidáta již cca před půl rokem. Jiní hovořili v tom smyslu, že nasazení kandidáta, který dle jejich vyjádření nemá šanci je zbytečné a škodlivé. Další zase hovořili o tom, že lidé stejně budou volit Zemana a nemá smysl mu stavět konkurenta. Prostě spektrum názorů bylo velmi široké. Nakonec byly schváleny podmínky, které bude muset kandidát splnit, pokud bude chtít podporu či nominaci od KSČM a bylo rozhodnuto, že definitivní rozhodnutí o tom, zda bude KSČM nominovat kandidáta či nikoliv dojde až po parlamentních volbách.

 A které podmínky musí splňovat kandidát, aby získal podporu strany?

Ø  Obrana českých národních zájmů, podpora protimigrační politiky,

Ø  Ochota k součinnosti a konzultacím při řešení politických otázek přesahující jedno volební období, případně ústavního charakteru,

Ø  Souhlas s budoucím řešením restitučních nároků k nemovitým věcem (změna tzv. církevních restitucí) Restituční tečka,

Ø  Zahraniční politika respektující požadavky kontaktů všemi směry, tedy včetně východní a jižní politiky,

Ø  Podpora přímé demokracie, obecného referenda,

Ø  Nediskriminační postoj ke KSČM a k našemu Poslaneckému klubu,

Ø  Respekt k naplňování volebního programu KSČM při výrazném úspěchu ve volbách.

Dále se zabýval ÚV materiálem, který navrhnul jako hlavní témata do závěrečné fáze kampaně strany následující:

Ø  Přírodní dary země patří nám všem (lithium, voda, uhlí - OKD, apod.)

Ø  Zabránit návratu asociálních škrtů (důchodová reforma, obnovení poplatků ve zdravotnictví, apod.)

Ø  Bezpečí pro deset miliónů, a ne války v cizím zájmu

Ø  Málo známý hrdina - komunista Kalina

Ve svém vystoupení jsem připomenul nutnost být v kampani co nejkonkrétnější a vzpomněl jsem na svůj návrh témat do volebního programu (nebyl přijat) na minimální mzdu 16 tis. Kč a některé jiné konkrétní programové body, které nyní využívá místo KSČM v kampani sociální demokracie. V diskuzi vystoupil předseda OV s. Jakubek, který sděloval svůj pohled na situaci v ostravské organizaci, která se stala předmětem kritiky vedení strany v souvislosti s chování zastupitelů za KSČM ve vítkovickém zastupitelstvu (jeden zastupitel v koalici, druhá zastupitelka v opozici).

Martin Juroška, člen ÚV KSČM