Archiv článků

Pozvánka na Den slovanské zájemnosti

14.08.2021 13:00

Volby do PS PČR v r. 2021

02.07.2021 22:33
Web: www.kscm.cz/cs/volby-2021   FB: www.facebook.com/KSCMproMoravskoslezsko  FB: www.facebook.com/kscmova              

Přehled sjezdů Komunistické strany Československa (4. část)

02.07.2021 22:31
Přehled sjezdů KSČM (od r. 1990)   I. sjezd KSČM – 13. -14. 10. 1990, Olomouc Sjezd se konal v rozjitřené společenské atmosféře a v období značného tlaku na komunistickou stranu. Sjezd jednoznačně uvedl, že v naší zemi dochází k razantnímu nástupu pravicových sil oproti původnímu předpokladu...

Paměť 76

02.07.2021 22:27
Spolek Lidé třetího tisíciletí, z.s. (dále jen Spolek“), ve kterém působí i někteří členové městské organizace, na letošní rok pro žáky základních škol a víceletých gymnázií připravil a v pandemických možnostech realizuje projekt Paměť 76 s cílem, nejmladší generaci občanů našeho města...

Názory zastupitelů

02.07.2021 22:25
Bytová (ne)politika města Před řadou měsíců rada města signalizovala, že zahájila práci na koncepci bytové politiky města Ostravy. Jako pamětník vím, že to nebylo poprvé a rovněž vím, že dosud žádná tato snaha nebyla korunována úspěchem, který by vyústil v projednání a schválení na úrovni...

Informace z červnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

02.07.2021 22:18
Informace z průběhu 4. zastupitelstva MSK Červnové, již 4. Zastupitelstvo MSK mohlo díky zlepšené situaci s Covid-19 proběhnout jako první v tomto období na půdě Krajského úřadu. K zásadním projednávaným bodům patřila Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020. Ta...

Informace z červnového Zastupitelstva města Ostravy

02.07.2021 22:13
24. zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 23. 6. 2021, mělo v programu k projednání 92 bodů, jeden bod byl stažen. Byl projednán Závěrečný účet za rok 2020, v tomto bodě informoval primátor, že hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 118 mil. Kč. Podařil se zvládnout...

Informace z MěV KSČM Ostrava

02.07.2021 22:12
Dne 28. 6. 2021 se konalo 9. zasedání MěV KSČM Ostrava. Program obsahoval 14 bodů. MěV rozhodl o podání podnětu k Ústřední rozhodčí komisi KSČM ve věci nesvolání mimořádného sjezdu. Proběhla aktualizace postupu přípravy voleb do PS PČR v podmínkách městské stranické organizace, kde bylo rovněž...

OS ČMS na podporu trpící Palestiny

02.06.2021 17:20
S ohledem na tragické skutečnosti současné izraelské agrese proti původním obyvatelům Palestiny považuji za svou osobu a za třídně orientované odborové hnutí reagovat slovy solidarity s trpícím lidem Palestiny. Společně se tak připojujeme k současnému i předchozím prohlášením Světové odborové...

Amazon aneb Kouzlo okrádán

02.06.2021 17:17
Bohumil Hrabal napsal v knize „Obsluhoval jsem anglického krále“, že největší firmou na světě je církev katolická, a to díky tomu, že obchoduje s něčím, co nikdo neviděl, na co si nesáhl a co nikdo nepotkal – tedy s Bohem. Časy se však mění, a dokonce i církev katolická má ve...
Záznamy: 1 - 10 ze 1440
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>