Pravice neodsouhlasila ustanovení parlamentní vyšetřovací komise pro IZIP

08.06.2012 18:34

    Na 40. schůzi PS ČR, konané dne 7.6.2012 neodsouhlasila pravice ustavení parlamentní vyšetřovací komise ve věci projektu IZIP. Návrh přednesl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka za účelem vyšetření, kdo zodpovídá za to, že byly vynaloženy 2 mld. Kč na neúspěšný projekt a jaké budou z toho vyvozené osobní postihy ve VZP, Správní radě VZP apod. Upozornil na to, že by se mělo vyšetřit za co IZIP vyplatial 9 svým zaměstnancům v roce 2009 59 mil. Kč na odměnách - celé znění příspěvku naleznete ZDE. Bohužel k hlasování o tomto návrhu ani nedošlo pro veto poslanců ODS a TOP09. V diskuzi vystoupil i náš poslanec Pavel Kováčík viz ZDE. Jako příspěvek byl výstižný a proto uvádím jeho podstatnou část:

        "... Ale dovolte mi několik málo poznámek. Ten systém jsme kritizovali, a teď myslím, my komunisté, od samého počátku právě proto, že byl zahájen poněkud nestandardně, že se s veřejnými penězi mělo zacházet v soukromé firmě. Nezlobte se, čím dál tím častěji, a i vy to vidíte, právě tento způsob zacházení s veřejnými penězi vzbuzuje pochybnosti a přivádí nás, teď myslím společnost v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, do velkých problémů. To neoddělení veřejného od soukromého, to si myslíme, že je ten problém. To si myslíme, že je živná půda pro růst podhoubí korupce a dalších a dalších problémů.

        Zároveň je třeba poznamenat, že žádný z ministrů zdravotnictví, ať to byl sociálně demokratický, ať to byl občanskodemokratický, ať to byl dnes schwarzenbergovský, nenašel odvahu, aby systém, který věcně mohl fungovat a mohl fungovat dobře, dotáhl až do konce. Aby se systém stal, řekněme, a promiňte mi to slovo, víceméně povinným. Kdyby tu odvahu kterýkoli z ministrů našel a dostal ten systém pod řádnou, pečlivou a přísnou kontrolu, tak jsme nemuseli dnes odepsat minimálně dvě miliardy - a ty jsou odepsány - nákladů vynaložených dosud na systém IZIP.

        No a poslední poznámka. Byli to jedině zástupci, pokud tam vůbec kdy byli, zástupci ve správní radě VZP za KSČM, kteří se všech hlasování zúčastnili a hlasovali pro to, aby ten projekt byl ukončen, hlasovali pro to, aby ten projekt byl podroben veřejné kontrole. Hlasovali pro to, aby se ti, kteří nesou zodpovědnost za současný stav, také z té zodpovědnosti zodpovídali. Někteří zástupci se chovali více alibisticky. Ale to je zapomenuto.

        Dnes jde o to, aby škody, které nastaly, byly minimalizovány, a také jde o to, aby ti, kteří nesou zodpovědnost, byli veřejně zde onou sněmovní komisí označeni, že tu zodpovědnost také nesou. Nelze se nadále schovávat za nějaké kolektivní rozhodnutí, anebo se obviňovat, že v počátku přece u toho byla sociálně demokratická vláda, tak my ostatní nic, my jsme jenom muzikanti. Rozhodující je, že projekt šel vždycky pouze na půli cesty, a podezření, která byla v médiích, že až tak úplně neměl sloužit tomu, čemu se říkalo, že má sloužit, ale že byl často využíván jako penězovod, tak na těch podezřeních také možná, já nevím, možná něco je. V české kotlině není šprochu, na němž není přece pravdy trochu. Nechť ta komise to odhalí.

        Já vím. Řeknete si, že komise se zpravidla zřizuje proto, když je třeba něco zakrýt. Já si dokonce myslím, že zřizovat parlamentní komisi je příliš málo na tak závažný problém. Měl-li bych přímé jasné důkazy, podal bych sám trestní oznámení. Protože to je podle mého soudu spíše věc pro orgány činné v trestním řízení než pro pouhou parlamentní komisi. Ale začněme tou komisí a třeba se nasbírá dostatek podkladů pro to, aby i orgány činné v trestním řízení mohly začít svoje konání. :::ů

        Já jsem už o tomto problému psal ve svém článku ZDE. Článek jsem rovněž postoupil naší stínové ministryni zdravotnictví s. Soňě Markové. Ve své odppovědi potvrzuje mé stanovisko.

        Velmi charakteristická je odpověď ministra zdravotnictví Leoša Hegera na dotaz poslankyně ČSSD Mgr . Dany Váhalové "...jakou přidanou hodnotu přinesl tento projekt za téměř 2 mld. korun pro naše daňové poplatníky? Jaké kroky jste mimo zastavení IZIP udělal, aby bylo zahájeno řádné vyšetřování? V médiích jste připustil podání trestního oznámení. Rozhodl jste se již podat toto trestní oznámení a pokud ano, kdy? ..." Dále uvádím plné znění odpovědi ministra L. Hegra na dotaz poslankyně:

        ".. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní poslankyně, já se pokusím odpovědět na vaše otázky ty konkrétní, které jste položila a ve zbytku času třeba řeknu něco obecně o tom IZIP.

    Jakou přidanou hodnotu ten projekt měl, je v současné době opravdu docela obtížné říci. Mně je jasné, že mediálně je velmi populární říkat 2 miliardy korun a to nemyslím jako politický osten, ale prostě takhle se to v médiích zavedlo. Já bych předeslal tuhle věc komentářem o vývoji v Evropě.

       Pokusy v posledních pěti letech zavést nějaký centrální systém výměny informací proběhly v řadě zemí. My se teď snažíme inspirovat v Dánsku, kde běží systém jakési zdravotní karty, kam se posílají základní údaje o pacientovi a všechny kraje si podle svého vedou svou dokumentaci a na základě národního standardu tam posílají základní údaje, co se s pacientem dělo v poslední době, základní diagnózu, medikaci a podobně. Já to říkám proto, že podobný projekt, který byl daleko velkoryseji uspořádán ve Velké Británii, tak skončil totálním krachem po asi třech letech a ty výdaje údajně se pohybovaly okolo pěti miliard liber. Takže ta věc je technicky složitá.

        Faktem je, že IZIP byl založen relativně avantgardně před deseti lety, ale nějak se přestal rozvíjet a ztratil jakoukoliv popularitu mezi těmi, kterým měl sloužit z 50 %, a to je mezi lékaři. Druhých 50 % byli pacienti. Těm pacientům sloužil. Ty dva miliony pacientů, kteří se tam přihlásili, to používali, do jaké míry těžko říct, jako přehled, co se děje s jejich zdravotním účtem. Pravděpodobně ne všichni, pravděpodobně byly ty výdaje používány i k jakémusi náboru pojištěnců, protože se platily jakési benefity pacientům, když si ten IZIP založili. Kolik z těch dvou miliard opravdu nepadlo v niveč, já říkám otevřeně, že v tuto chvíli nejsme schopni říct a asi nebude možné to říci, ale rozhodně nějakou přidanou hodnotu ve smyslu získaného know how, byť ukázalo jistou slepou cestu, ten projekt měl jistou hodnotu pro pacienty a že na něm běží portál za ty peníze, se také ví.

        My jsme udělali s panem premiérem politické rozhodnutí, že doporučíme ten projekt uzavřít v době, kdy dozrály všechny smluvní záludnosti, které byly v tom projektu. Před dvěma lety, když já jsem nastoupil na ministerstvo, tak ten projekt byl zasmlouván do konce roku 2016 a byl v podstatě nevypověditelný, anebo násilně vypověditelný za cenu arbitráže. Tlakem na správní radu se postupně tedy jednak nastartovaly pilotní projekty, které měly, přesto, že každý tušil, že ten projekt neběží dobře, tak bylo potřeba to trošku objektivizovat, aby nikdo nemohl říct, oni si lékaři vymýšlí a vy jste to shodili prostě z důvodů nějakých politických nebo byznysových, tak ten pilotní projekt měl prokázat, jestli ten projekt je k něčemu nebo ne. Není dokončen, bude dokončen v pololetí, ale předběžné údaje jsou, že k žádnému posunu nedojde. Mezi tím správní rada se rozhýbala a donutila management k tomu, aby dojednal jednak převzetí akcií a jednak zkrácení smluv do konce letošního roku, takže ten projekt teď je možné vypovědět bez rizika arbitráže nebo s minimálním rizikem a k tomu doufám dojde podle rozhodnutí správní rady.

        Jak budeme šetřit tyto věci dál. Já bych jenom řekl věc, která se nějak zapomněla, že tam leží na ten celý projekt trestní oznámení, která podala strana Věcí veřejných asi před půl rokem, takže my se budeme snažit nějak zjistit, co se s ním děje. My organizujeme kontrolu do VZP, která by měla prozkoumat smluvní síť v příslušných dobách podmínky pro rozhodování, pro uzavírání smluv, zda tam bylo zmocnění správné, zda bylo v některé době povinné výběrové řízení a bylo provedeno nebo ne. Doufám, že kontrola proběhne v řádu týdnů a že budeme potom se schopni rozhodnout, zda máme podat nějaké trestní oznámení nebo ne. Tolik k tomu věcnému postupu, jestli to tak stačí..."

        Tak jsme se vlastně dozvěděli, že se vlastně nic neví, vše se teprve bude šetřit. Ale jsme ujišťování, že riziko z vypovězení smluv je minimální, ale je to jen přání, nedoložené žádným právním rozborem.

        Tak nám zbývá milostivě čekat na zázrak, že se něco vyšetří a že někdo popř. nevyhraje arbitráž proti našemu státu.

Zpracoval: Jan Jančura, Ostrava-Poruba

Diskusní téma: Pravice neodsouhlasila ustanovení parlamentní vyšetřovací komise pro IZIP

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek